Kỷ niệm WORKSHOP 09.08.2023 Chuyên đề "Update Phương Thức Thay Da Sinh Học Trên Bệnh Nám Da"

Chi tiết - Kỷ niệm WORKSHOP 09.08.2023 Chuyên đề "Update Phương Thức Thay Da Sinh Học Trên Bệnh Nám Da"

Kỷ niệm WORKSHOP 09.08.2023 Chuyên đề
Kỷ niệm WORKSHOP 09.08.2023 Chuyên đề
Kỷ niệm WORKSHOP 09.08.2023 Chuyên đề "Update Phương Thức Thay Da Sinh Học Trên Bệnh Nám Da"
14.08.2023

GIAO TRADING hân hạnh được đồng hành cùng BS.CK1 Trần Nguyễn Như Hương và hơn 100 đại biểu khách mời là các Bác sĩ da liễu, hệ thống Spa tại khu vực Tp.Biên Hòa – tỉnh Đồng Nai và các chuyên viên/KTV chăm sóc da chuyên nghiệp!

BS.CK1 Trần Nguyễn Như Hương tại WORKSHOP

Quý đại biểu khách mời tại WORKSHOP

Quý đại biểu khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng BS.CK1 Trần Nguyễn Như Hương

Quý đại biểu khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng BS.CK1 Trần Nguyễn Như Hương

Quý đại biểu khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng BS.CK1 Trần Nguyễn Như Hương

Quý đại biểu khách mời tại WORKSHOP

Quý đại biểu khách mời trải nghiệm sản phẩm tại WORKSHOP

Quý đại biểu khách mời trải nghiệm sản phẩm tại WORKSHOP

Quý đại biểu khách mời giao lưu chụp ảnh lưu niệm tại WORKSHOP

BS.CK1 Trần Nguyễn Như Hương chia sẻ về “Sử dụng phương thức thay da sinh học trên bệnh nám da”

BS.CK1 Trần Nguyễn Như Hương chia sẻ về “Sử dụng phương thức thay da sinh học trên bệnh nám da”

BS.CK1 Trần Nguyễn Như Hương chia sẻ về “Sử dụng phương thức thay da sinh học trên bệnh nám da”

BS.CK1 Trần Nguyễn Như Hương nhận kỹ niệm chương từ Giám đốc công ty TNHH Thương Mại Giao

Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Giao trao Chứng nhận đại lý cho các khách hàng

BS.CK1 Trần Nguyễn Như Hương và Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Giao chụp ảnh lưu niệm tại WORKSHOP